Vertical Press Systems

  • Компактен единечен и двоен систем на кофи со вертикална преса
  • Без пролизгување на водата помеѓу двете кофи
  • Има тркалца за полесен транспорт и поместување
  • Кофи за нечиста и чиста вода
  • Стартер сетот содржи количка на тралца, вертикална преса
  • кофа 25 л., со можност за додавање на кофа од 9 л.

 

Спецификација