UltraSpin Mini Starter Kit

  • 1 x кофа и цедач со центрифуга (сина боја)
  • 1 x рамка за мопа (сина боја)
  • 1 x микрофибер заменска глава (бела боја)
  • 1 х телескопски стап

 

Спецификација