UltraSpeed Pro Double Bucket

  • Најбрзиот систем за чистење со преса, микрофибер мопа и две кофи за валкана и чиста вода
  • Иновативната втора кофа дозволува системот да се употребува со преса во средината или од задната страна на системот
  • Стартер китот содржи систем за количка на тркала, кофа 25 л. и кофа 9 л., цедач

 

Спецификација