Evolution Window Wiper

  • 4 во 1 рачка
  • 30° стандардна закосеност
  • До 180° ротира за накосено или право чистење со стап
Категорија Ознака:

Спецификација