UltraSpeed Pro Second Bucket

  • Со оваа кофа системот со една кофа, лесно се претвора во систем со две
  • Може да се употребува со преса во средина на кофата или на задниот дел
  • Лесна да се аплицира
  • Капацитет за употреба на 9 литри вода

 

Спецификација