Eco broom

Комплетно произведена од рециклирани материјали

  • Eко метла метла 2–1 влакна
  • За внатрешна употреба. Ги мете и најмалите честички, наменета за мазни подови
  • Нераздвоени влакна за собирање на влакна од коса и слични материјали. Раздвоени влакна за собирање на прашина и нечистотии

 

Категорија Ознака:

Спецификација