Evolution Safety Scraper

  • Жилетот не доаѓа во контакт со рацете, со што се намалува ризикот од исекотини
  • Лесен механизам на лизгање, се повлекува кога не се употребува
Категорија Ознака:

Спецификација