Вреќи за смет црни

  • Вреќи за смет црни 50 л.
  • Вреќи за смет црни 150 л.
  • Вреќи за смет црни  јаки 150 л.
  • Вреќи за смет црни 250 л.
Категорија